Aktualności
Opłata za przedszkole

WAKACYJNE PRZEDSZKOLE

OD 1.7. DO 12.7.2019

Opłata za przedszkole :

Całodniowy pobyt –        200,-Kč

Czterogodzinny pobyt – 130,-Kč

Czesne płacą wszyscy oprócz dzieci odchodzących do szkoły!

 

WESOŁYCH WAKACJI!

 

 

Wystawiono: 2019-06-25 12:06:45

Tablo

Tablo starszaków mieści się w budynku naprzeciw apteki w Suchej Górnej.

Wystawiono: 2019-06-17 22:08:29

Nowi w przedszkolu

Drodzy Rodzice! Dziękujemy za zainteresowanie "Kolorowym Przedszkolem". Cieszymy się, że zdecydowali Państwo powierzyć nam swoje dzieci. Niniejszym udostępniamy listę przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Rozhodnutí č.j. PZŠaPMŠ-HS/95/2019

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

od školního roku 2019/2020

 

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ s p.j.n. Horní Suchá prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

01/2019/PrzSG

02/2019/PrzSG

03/2019/PrzSG

04/2019/PrzSG

05/2019/PrzSG

06/2019/PrzSG

07/2019/PrzSG

08/2019/PrzSG

 

 

                                                                                                                                                                        Mgr. Monika Plášková

                                                                                                                                                                             ředitelka školy

Wystawiono: 2019-05-22 09:15:21

Nowy fotoalbum: Spotkanie z botanikiem
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-07-08 14:08:46

Nowy fotoalbum: Zakończenie roku szkolnego 2018-19
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-07-04 14:02:03

Nowy fotoalbum: Gospodarstwo Pani Jadzi
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-07-04 13:18:20

Nowy fotoalbum: Uwaga alarm przeciwpożarowy!
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-07-03 15:26:28

Nowy fotoalbum: Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-07-03 13:36:23