Aktualności
Tablo

Tablo starszaków mieści się w budynku naprzeciw apteki w Suchej Górnej.

Wystawiono: 2019-06-17 22:08:29

Ubranie na pożegnanie

W piątek 21 czerwca przynosimy do przedszkola odświętne ubranie na uroczyste pożegnanie!

Wystawiono: 2019-06-17 22:01:22

Pożegnanie

POŻEGNANIE STARSZAKÓW

piątek 21.06.2019.

godz. 15.30

aula szkolna

w Suchej Górnej

Rozliczenie za autobus

UCZESTNICY WYCIECZKI NA SZYNDZIELNIĘ

PROSIMY O ZAPŁACENIE KWOTY 180,-Kč

(OD OSOBY DOROSŁEJ) ZA AUTOBUS

DO PONIEDZIAŁKU 17 CZERWCA 2019

W PRZEDSZKOLU.

DZIĘKUJEMY!

Wystawiono: 2019-06-13 09:53:14

Nowi w przedszkolu

Drodzy Rodzice! Dziękujemy za zainteresowanie "Kolorowym Przedszkolem". Cieszymy się, że zdecydowali Państwo powierzyć nam swoje dzieci. Niniejszym udostępniamy listę przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Rozhodnutí č.j. PZŠaPMŠ-HS/95/2019

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

od školního roku 2019/2020

 

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ s p.j.n. Horní Suchá prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

01/2019/PrzSG

02/2019/PrzSG

03/2019/PrzSG

04/2019/PrzSG

05/2019/PrzSG

06/2019/PrzSG

07/2019/PrzSG

08/2019/PrzSG

 

 

                                                                                                                                                                        Mgr. Monika Plášková

                                                                                                                                                                             ředitelka školy

Wystawiono: 2019-05-22 09:15:21

Nowy fotoalbum: Wycieczka na Szyndzielnię
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-06-17 22:11:59

Nowy fotoalbum: Tablo
W sekcji "galeria" został wytworzony nowy fotoalbum. Zobacz więcej...

Wystawiono: 2019-06-17 22:09:35